Kérdő horoszkóp

Kérdő asztrológia /HORARI/

Ha valaki meghallja az asztrológia fogalmát, leggyakrabban a születési asztrológiára gondol, vagy a bulvárasztrológiára. Pedig a kérdőasztrológia több ezer éves múltra tekint. Még ma is gyakran előfordul, hogy valaki nem tudja a születésének percre pontos idejét, napszakát, extrém esetben akár a napját, és ez a régebbi időkben még általánosabb volt. Ezeknél az embereknél a leghétköznapibb és a sorskérdéseiknél a kérdőasztrológia jelentette a segítséget. Tőlünk nyugatabbra és keletebbre is összességében lényegesen több kérdőhoroszkóp keletkezett, mint születési horoszkóp, bizonyos időkben csak ezt alkalmazták.

Hazánkban a tradicionális asztrológia összes formája közül a horari hallatszik a legidegenebbnek a modern fül számára. Már maga az elképzelés is bizarrnak tűnik, hogy feltehető egy kérdés, és ennek pillanatára elkészített képletből levezethető a válasz a kérdésre. Sokszor elhangzik, hogy nincsenek véletlenek – csak annak tűnik –, a megfogalmazott kérdés sem „véletlenül” merül fel. A csillagok állandók, mozgásukban megváltoztathatatlanok és nem tologathatók aszerint, hogy milyen állapotban van a kérdező tudatalattija. A horari mégis működik, mégpedig nagy megbízhatósággal. Beigazolható, precíz válaszokat ad a feltett kérdésekre, legyen az a kérdés valami közüggyel, vagy az illető életének fő hivatásával, vagy akár egy hétköznapi triviális dologgal kapcsolatos, mint pl: „ Hol van a szemüvegem?”, vagy „Lesz-e eső holnap”?

A múltban igen kevés ember tudta a születése idejét, esetleg a helyét még csak megközelítően pontosan sem megadni. Még ma is a legtöbb időpont helyessége kétes.
Amikor a király utasította az udvari asztrológust, hogy mondja meg, elvegye-e feleségül a hercegkisasszonyt, vagy indítson-e támadást a szomszéd királyság ellen, az asztrológus szinte mindig a Kérdő asztrológiát használta. A horari gyors, precíz és hatékony, ebből következően, mivel gyors, pontos és látványos eredményeket produkál, megkedveltette magát a tanult mestereknél.
Ha a születési képletelemzés hagyományos módszerét összehasonlítjuk az általános orvosi gyakorlattal, akkor a horari olyan, mint a sebészet, éppen a lényegbe vág bele.
Mivel csak egyetlen fontos kérdésre koncentrál, így közeli és részletes fókuszba állítja az adott témát, amelyet ilyen mélységben nincs mód megvizsgálni a születési képlet alapján. A születési képletelemzés pl. kilátásba helyezi annak valószínűségét, hogy a szülött házasságot köt az adott évben, de nem tudja megmondani, hogy a vőlegény Jóska, vagy Béla. Vagy, hogy nem ajánlatos az esküvőt a szabadban tartani, mert esni fog az eső aznap. Ugyanúgy a születési képlet nem fogja felfedni az elveszett macska hollétét, pedig a kérdőasztrológia segítségével megtalálhatjuk a házi kedvencünket is.
A horari mögött meghúzódó feltételezés alapja az, hogy a kérdés egy saját jogán élő dolog.
Akkor teremtődik, amikor rágondolunk, akkor születik meg, amikor egy olyan valaki érti meg, aki képes rá, hogy megválaszolja, ez a kérdőasztrológus. Ekként az asztrológiai képlet, ami arra a pillanatra van felállítva, amikor az asztrológus a kérdést megérti, olyan, mintha a kérdés születési képlete lenne. Logikusan az információkérés csak akkor születik meg, amikor az eléri az információt megadni tudó fülét, hiszen az asztrológus az, aki az égi tudást közvetíteni tudja a Fölre.
Tény, hogy a kérdező, bár nem tudatosan, de teljesen uralja kérdésfeltevés adott pillanatát.
A hagyományos kozmosz szemléletben semmi sem történik találomra. Nincs tiszta véletlen, minden összefügg, és mindennek megvan a maga értelme és miértje.
Azzal, hogy a kérdező azt a bizonyos pillanatot választja ki arra a bizonyos kérdésre, abban abszolút minden benne van, ami addig a pontig az életében történt. Megvan annak az oka, hogy az ügyfél miért hívja föl az asztrológust munkaidőben, vagy vár, amíg elérkezik az ebédszünet; miért van az, hogy az egyik merészen fölveszi a kagylót, és tárcsázza a számot, a másik habozik, és leteszi – még nem „érett” meg a kérdés feltevés ideje. Az ügyfelek eltérő cselekvésmódjait felfedő különbségek sokkal számosabbak, és legtöbbször sokkal szövevényesebbek, mint ezek a példák – pont ráillenek a kérdezett kérdésre. Ezért az asztrológiai képletben levő különbözőségek szorosan hozzátartoznak az adott képlet elbírálásához.

A horari munkák legnagyobb hányada előrejelzés, és emiatt ez sokkal inkább magára vonta az egyházak, mint a modern tudományok dühét, mint az asztrológia egyéb formái. Pedig az a lehetőség, hogy előrejelzés adható a csillagokból, valamint az univerzum felépítésének szövevényessége lehet fény is, amely megvilágítja az Istenhez vezető utat.
A jelenben sok asztrológus utasítja el a horarit, pedig lehet, hogy csak azért mert nem ismeri kellő mélységben és gyakorlattal, vagy nincs meg a tudása, hogy bizonyítson vele.
Az asztrológiai ranglétrán mindig a nagyobb foglalja magában a kisebbet; az ember sorsa összekapcsolódik az ország sorsával, és mivel nincs nagyobb, mint Isten, az Ő akarata kiterjed az univerzum szféráira is. Maga az elbírálás is ki van téve az asztrológus tévedhetőségének, bár ezt kevésbé szokták hangsúlyozni.

A következőkben saját példákon keresztül szeretném illusztrálni, hogy a horari működik, és egészen egyszerű kérdésekre is megbízható válaszokat kapunk a csillagokból.

1.ábra.

A nagyításhoz kattints ide - 1. ábra

Kérdésem az volt; ”Lesz-e eső holnap?” (Lehet-e szabadtéri programot tervezni a kertben, ugyanis a hírekben esőt mondtak, de ez nem mindig szokott bejönni.)
Mielőtt hozzáfognánk a képlet elemzéséhez, meg kell nézni, hogy a kérdés érvényes-e?
A képlet aszcendense a Nyilasban van, annak ura a Jupiter. Ebben az időpontban az óra ura is a Jupiter, tehát a kérdés radikálisan érvényes.
A képlet vizsgálatánál az ősminőségeket kell figyelembe venni, úgymint a száraz, a meleg, a hideg és a nedves, ezekből tevődik össze az egyes jegyek alaptulajdonsága, a tűz, a levegő, a föld és a víz.
Vizsgálnom kell az aszcendens jegyét, a IV. házat, és a Holdat, ami az esemény mutathat.
Aszcendens a Nyilasban, ez meleg és nedves, ura a Jupiter, meleg és nedves bolygó, de földies jegyben van, ami hideg és száraz. A IV. ház csúcsa a Kosban van, ami meleg és száraz. Ennek ura a Mars földies jegyben van, ami hideg és száraz.
Hold a Szűz jegyben van, a Szűz földies jegy, ami hideg és száraz, fényszögben van a Merkúrral, ami hideg-száraz. Merkúr a Halakban van, a Halak hideg és nedves jegy.
Összességében a száraz ősminőség dominál, tehát nedvesség nem lesz, vagyis nem várható csapadék. – és NEM VOLT ESŐ aznap!

Egy más típusú kérdésem párbajra vonatkozott, a sokak által nézett X faktorral kapcsolatosan. A két versenyző: Alexa és Lil C. A Kérdésem úgy hangzott, hogy „Alexa, vagy Lil C jut tovább a párbajon?

2. ábra

A nagyításhoz kattints ide - 2. ábra

Először ismét a képlet érvényességét kell vizsgálnom.
Aszcendens az Oroszlánban van, ura a Nap, az Óra ura a Mars, mindkettő minőség szerint tüzes bolygó, ez megadja a képlet érvényességét. Ezután kiválasztottam a versenyzőket jelölő planétákat.
Alexát az aszcendens ura jelöli, ez a Nap. Másik versenyzőt a szemben lévő, VII. ház ura, a Szaturnusz.
A jelölő terminusa leírja a szülöttet. Így beazonosíthattam a versenyzőket. A Nap a Vénusz terminusában van. Vénusz fehér színt jelöl, Alexa talpig fehér ruhában lépett fel. Míg Lil C, illetve a Szaturnusz a Merkúr terminusában van, ami, ha színeket nézzük, szürke kékkel keverve. Lil C öltözete kék ing, szürke mellénnyel. Fontos, hogy a jelölők milyen házakban vannak. Mindkettő a IV. házban van, ami sarokház, ez a dinamikájukra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy képesek kihozni magukból a maximuot a párbaj idején. Mindkettő cselekvő ereje elég sok., de a két jelölő esszenciális méltóságát tekintve Szaturnusz az ábra azon pontján áll, ahol a Nap rangvesztése található, ez az jelzés, ami Alexa bekövetkező párbajveszteségét jelenti, és ÍGY IS TÖRTÉNT!
Ha felkeltettem érdeklődésedet a Kérdő asztrológia irányában, tegyél föl kérdést!